Ottawa / Johannesburg

Ottawa, Canada

Above: The Ottawa Citizen, from Ottawa, Canada. Via Newseum.

Johannesburg, South Africa

Above: The Times, from Johannesburg, South Africa. Via Newseum.
Leave a Reply